Jak przebiega proces

diagnozy logopedycznej?

Podczas pierwszej wizyty zwykle odbywa się diagnoza, w czasie której określam zaburzenie, lub wadę wymowy oraz przyczynę powstawania.

Jak przebiega proces

diagnozy logopedycznej?

Podczas pierwszej wizyty zwykle odbywa się diagnoza, w czasie której określam zaburzenie, lub wadę wymowy oraz przyczynę powstawania.

1

Wywiad początkowy

Diagnozę rozpoczynam od wywiadu. Jeśli pacjentem jest dziecko wywiad przeprowadzam głównie z rodzicem. Podczas wywiadu zdobywam cenną wiedzę na temat przebiegu ciąży, porodu, karmienia oraz długości ssania smoczka. Pytam także o ogólne funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym, szkolnym lub przedszkolnym, a także o ewentualny kontaktu dziecka z technologią cyfrową oraz stan zdrowia np. alergie.

2

Obserwacja

Podczas pierwszego spotkania prowadzę również dokładną obserwację dziecka. Zwracam szczególną uwagę na mowę spontaniczną, artykulację, zasób słownictwa, oraz umiejętność zadawania pytań.

3

Lateralizacja

Określam lateralizację oraz kontroluje chwyt pisarski. Sprawdzam dominującą rękę, nogę, oko oraz ucho.

4

Badanie słuchu fonemowego

Na tym etapie kontroluje umiejętność rozróżniania głosek podobnie brzmiących.

5

Badanie
sprawności narządów artykulacyjnych

Sprawdzam i określam stan wędzideł (wargowych i podjęzykowego). Oceniam ruchomość języka, migdałki gardłowe, podniebienie, uzębienie oraz zgryz. Zwracam także szczególną uwagę na tor oddechowy.

6

Ocena jakości mowy

Na tym etapie zwracam szczególną uwagę na nieprawidłowo realizowane głoski - poprzez powtarzanie określonych wyrazów i nazywanie obrazków. Weryfikuje mowę bierną i czynną.

O wnioskach z procesu diagnostycznego informuję rodzica, lub pełnoletniego pacjenta. Opisuje oraz objaśniam zaobserwowane zjawiska.

DSC_8797-11
DSC_8900-12

Wyniki procesu diagnostycznego pozwalają na rozpoczęcie planowania indywidualnej terapii logopedycznej. Plan terapii, metody i techniki dostosowuję do wieku, potrzeb oraz możliwości pacjenta. Terapię staram się prowadzić w formie atrakcyjnej zabawy szczególnie w przypadku moich najmłodszych pacjentów. W swojej pracy wykorzystuję liczne pomoce logopedyczne i dydaktyczne, w tym własnego autorstwa.

Aby wyniki i rezultaty terapii
logopedycznej były jak najszybsze

ważna jest systematyczna praca i wykonywanie zaleconych ćwiczeń w zaciszu domowym.