Zakup i pobierz karty pracy

cyfrowe materiały do pobrania

 • „W lesie” – Głoska [R]„W lesie” – Głoska [R]
  • „W lesie” – Głoska [R]„W lesie” – Głoska [R]
  • „W lesie” – Głoska [R]

  • 29,00 
  • „W lesie” – głoska przednioniojęzykowo-dziąsłowa [R] Paka „Głoska przedniojęzykowo-dziąsłowa - W lesie” zawierająca 35 kolorowych kart z: - głoską [r] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [tr/dr] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [br/pr] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [kr/gr] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - utrwaleniem głoski…
  • Dodaj do koszyka
 • „W oceanie” – Głoski [Ś, Ź, Ć, DŹ]„W oceanie” – Głoski [Ś, Ź, Ć, DŹ]
  • „W oceanie” – Głoski [Ś, Ź, Ć, DŹ]„W oceanie” – Głoski [Ś, Ź, Ć, DŹ]
  • „W oceanie” – Głoski [Ś, Ź, Ć, DŹ]

  • 35,00 
  • „W oceanie” – głoski ciszące [Ś, Ź, Ć, DŹ] Paka „Głoski ciszące - W oceanie” zawierająca 44 kolorowe karty z: - głoską [ś] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [ź] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [ć] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [dź] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie,…
  • Dodaj do koszyka
 • „Na zamku” – Głoski [P, B]„Na zamku” – Głoski [P, B]
  • „Na zamku” – Głoski [P, B]„Na zamku” – Głoski [P, B]
  • „Na zamku” – Głoski [P, B]

  • 29,00 
  • „Na zamku” – głoski dwuwargowe [P, B] Paka „Głoski dwuwargowe - Na zamku” zawierająca 27 kolorowych karty z: - głoską [b] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [p] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - utrwaleniem głosek dwuwargowych, - ćwiczeniami grafomotorycznymi, oddechowymi oraz motoryki małej, - dyplomem nagradzającym wytrwałą pracę nad głoskami [b,p].
  • Dodaj do koszyka
 • „Wśród piratów” – Głoski [T, D, N]„Wśród piratów” – Głoski [T, D, N]
  • „Wśród piratów” – Głoski [T, D, N]„Wśród piratów” – Głoski [T, D, N]
  • „Wśród piratów” – Głoski [T, D, N]

  • 35,00 
  • „Wśród piratów” – głoski przedniojęzykowo-zębowe [T, D, N] Paka „Głoski przedniojęzykowo-zębowe - Wśród piratów” zawierająca 35 kolorowych kart z: - głoską [t] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [d] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [n] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - utrwaleniem głosek przedniojęzykowo-zębowych, - ćwiczeniami grafomotorycznymi, oddechowymi oraz motoryki małej,…
  • Dodaj do koszyka
 • „Na farmie” – Głoski [S, Z, C, DZ]„Na farmie” – Głoski [S, Z, C, DZ]
  • „Na farmie” – Głoski [S, Z, C, DZ]„Na farmie” – Głoski [S, Z, C, DZ]
  • „Na farmie” – Głoski [S, Z, C, DZ]

  • 35,00 
  • „Na farmie” – głoski syczące [S, Z, C, DZ] Paka „Głoski syczące - Na farmie” zawierająca 44 kolorowe karty z: - głoską [s] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [z] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [c] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [dz] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie,…
  • Dodaj do koszyka
 • „W kosmosie” – Głoski [SZ, RZ, CZ, DŻ]„W kosmosie” – Głoski [SZ, RZ, CZ, DŻ]
  • „W kosmosie” – Głoski [SZ, RZ, CZ, DŻ]„W kosmosie” – Głoski [SZ, RZ, CZ, DŻ]
  • „W kosmosie” – Głoski [SZ, RZ, CZ, DŻ]

  • 35,00 
  • „W kosmosie” – głoski szumiące [SZ, RZ, CZ, DŻ] Paka „Głoski szumiące - W kosmosie” zawierająca 43 kolorowe karty z: - głoską [sz] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [ż] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [cz] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [dż] w izolacji, sylabach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, -…
  • Dodaj do koszyka
 • „W cyrku” – Głoski [K, G]„W cyrku” – Głoski [K, G]
  • „W cyrku” – Głoski [K, G]„W cyrku” – Głoski [K, G]
  • „W cyrku” – Głoski [K, G]

  • 29,00 
  • „W cyrku” – głoski tylnojęzykowe [K, G] Paka „Głoski tylnojęzykowe - W cyrku” zawierająca 26 kolorowych kart z: - głoską [k] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [g] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - utrwaleniem głosek tylnojęzykowych, - ćwiczeniami grafomotorycznymi, oddechowymi oraz motoryki małej, - dyplomem nagradzającym wytrwałą pracę nad głoskami [k,g].
  • Dodaj do koszyka
 • „Na safari” – Głoski [F, W]„Na safari” – Głoski [F, W]
  • „Na safari” – Głoski [F, W]„Na safari” – Głoski [F, W]
  • „Na safari” – Głoski [F, W]

  • 29,00 
  • „Na safari” – głoski wargowo-zębowe [F, W] Paka „Głoski wargowo-zębowe - Na safari” zawierająca 27 kolorowych kart z: - głoską [f] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - głoską [w] w izolacji, sylabach, logotomach, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, - utrwaleniem głosek wargowo-zębowych, - ćwiczeniami grafomotorycznymi, oddechowymi oraz motoryki małej, - dyplomem nagradzającym wytrwałą pracę nad głoskami [f,w].
  • Dodaj do koszyka
 • „Wśród dinozaurów” – Głoski [T, D, N]„Wśród dinozaurów” – Głoski [T, D, N]
  • „Wśród dinozaurów” – Głoski [T, D, N]„Wśród dinozaurów” – Głoski [T, D, N]
  • „Wśród dinozaurów” – Głoski [T, D, N]

  • 29,00 
  • „Wśród dinozaurów” – głoski przedniojęzykowo-zębowe [T, D, N] Paka „Głoski przedniojęzykowo-zębowe - Wśród dinozaurów” zawierająca 14 czarno-białych kart z: - głoską [t] w ćwiczeniach, - głoską [d] w ćwiczeniach, - głoską [n] w ćwiczeniach, - utrwaleniem głosek przedniojęzykowo-zębowych, - dyplomem nagradzającym wytrwałą pracę nad głoskami [t,d,n].
  • Dodaj do koszyka
 • „Straszne urodziny” – Głoski [Ś, Ź, Ć, DŹ], [S, Z, C, DZ], [SZ, RZ, CZ, DŻ]„Straszne urodziny” – Głoski [Ś, Ź, Ć, DŹ], [S, Z, C, DZ], [SZ, RZ, CZ, DŻ]
 • „Na farmie” – Głoskowe opozycje„Na farmie” – Głoskowe opozycje
  • „Na farmie” – Głoskowe opozycje„Na farmie” – Głoskowe opozycje
  • „Na farmie” – Głoskowe opozycje

  • 35,00 
  • „Na farmie” – głoskowe opozycje Paka „Głoskowe opozycje - Na farmie” zawierająca 36 czarno-białych kart z: - różnicowaniem głosek [cz-c], - różnicowaniem głosek [ś-s], - różnicowaniem głosek [b-p], - różnicowaniem głosek [d-t], - różnicowaniem głosek [dż-dz], - różnicowaniem głosek [k-g], - różnicowaniem głosek [k-t], - różnicowaniem głosek [ż-z], - różnicowaniem głosek [sz-s], - różnicowaniem głosek [w-f], - utrwaleniem opozycji głoskowych,…
  • Dodaj do koszyka

Gabinet logopedyczny – Paulina Lisiak
NIP 6653046045 | Regon 521299300

Telefon

693-264-863

E-mail

logopedapaula95@gmail.com